Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Pressmeddelande

Lund den 31 maj 2017

Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Onsdagen den 31 maj, 2017 hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) på bolagets kontor i Lund. Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades.

• Lars Peter Harbing valdes till stämmans ordförande.
• Stämman beslutade om att förlänga Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
• Stämman beslutade om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret.
• Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning för valberedningen skulle antas.
• Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.
För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD +46 (0)10-218 93 03 [email protected]

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Comments are closed.