Emissionsrum

IR

Emissionsrum

 
Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

På extra bolagsstämma den 15 maj 2018 godkändes styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission om högst 1 462 500 nya B-aktier till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 22 maj 2018. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie. I den mån samtliga nya aktier inte tecknas med företrädesrätt erbjuds dessa till befintliga aktieägare och övriga intressenter. Teckningsperioden löper från och med den 23 maj till och med den 7 juni 2018.

Kortfattad information om emissionen

Teckningskurs: SEK 12,50 per B-aktie

Villkor: En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.
Antal existerande aktier: 450 000 A-aktier och 1 012 500 B-aktier

Antal aktier som erbjuds: 1 462 500 B-aktier

Erbjudandets storlek: SEK 18,3 MSEK

Memorandum och anmälningssedlar
Mer information om aktien:
Kontaktuppgifter

För ytterligare information om emissionen och hur anmälan sker vänligen kontakta Västra Hamnen Corporate Finance enligt nedan:

Västra Hamnen Corporate Finance
Tel: (+46) (0)40-200250
E-mail: [email protected]

Eller

Aqurat Fondkommission AB
Tel: (+46) (0)8-684 05 800
E-mail: [email protected]