ChemoTech startar 2018 med en ”Power-Week”

Ny organisation i Indien

Under hösten har Ashim Purohit, som är styrelseordförande i det indiska bolaget, genomfört en omstrukturering av den indiska organisationen. Huvudkontoret har även flyttats från Chennai till Mumbai, där både Ashim själv och Prabhat Rastogi (CFO) är stationerade.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Comments are closed.