ChemoTech sammanfattar det gångna året

Året har varit både utvecklande och intensivt för ChemoTech. Utmärkande händelser är bland annat att genomförda behandlingar med IQWaveTM har fungerat väl, både ur patientens och läkarens synvinkel. Personalstyrkan har utökats för att stärka bolagets säljkompetens och branschkunskap som behövs för framtiden, samt att lovande affärskontakter har knutits på bolagets fokusmarknader.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Comments are closed.