Archive | News

ChemoTech startar 2018 med en ”Power-Week”

Ny organisation i Indien Under hösten har Ashim Purohit, som är styrelseordförande i det indiska bolaget, genomfört en omstrukturering av den indiska organisationen. Huvudkontoret har även flyttats från Chennai till Mumbai, där både Ashim själv och Prabhat Rastogi (CFO) är stationerade. Läs hela nyhetsbrevet här.

Continue Reading

ChemoTech sammanfattar det gångna året

Året har varit både utvecklande och intensivt för ChemoTech. Utmärkande händelser är bland annat att genomförda behandlingar med IQWaveTM har fungerat väl, både ur patientens och läkarens synvinkel. Personalstyrkan har utökats för att stärka bolagets säljkompetens och branschkunskap som behövs för framtiden, samt att lovande affärskontakter har knutits på bolagets fokusmarknader. Läs hela nyhetsbrevet här.

Continue Reading

ChemoTech anställer chef för R&D-avdelningen

Maria Persson (BS Biomedical chemistry), som tidigare har varit konsult för CE-märkning hos ChemoTech, har blivit utsedd till ChemoTechs produkt- och R&D-chef. Maria har förutom sin breda erfarenhet inom området från tidigare arbetsgivare inom life science, som bl a Baxter och Semcon, även tidigare arbetat med ”elektroporation” inom biotech vilket är en erfarenhet som kommer […]

Continue Reading

Artikel om ChemoTech i Sydöstran

ChemoTech är tacksamma för det intresse som tidningsartikeln i Sydöstran, skriven av Eva Paulsen, har gett oss. Bolaget vill tydliggöra att kommentaren ”målet är inte att tjäna pengar”, som Mohan Frick – VD och medgrundare – är citerad med i artikeln, gäller hans personliga drivkraft som entreprenör och hur han ser på sin karriär. Syftet […]

Continue Reading

ChemoTech appoints local CFO for the Indian operations

We have the honour to welcome Mr. Prabhat Rastogi, as the newly appointed CFO for ChemoTech in India. Prabhat is a Qualified Chartered Accountant with over 32 years of experience in various industries, of which he has been working for the past 19 years in the healthcare industry. He has a rich experience in setting […]

Continue Reading

Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Pressmeddelande Lund den 31 maj 2017 Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ) Onsdagen den 31 maj, 2017 hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) på bolagets kontor i Lund. Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. • Lars Peter Harbing valdes till stämmans ordförande. • Stämman beslutade om att förlänga […]

Continue Reading